Vaše pomoc

Díky Vašim darům můžeme naše lékaře a techniky vyslat na světové kongresy, kde mohou odprezentovat své práce či na zahraniční stáže kde nabydou dalších zkušeností a vědomostí. Již v lonském roce Nadační fond Srdce vyslal na zahraniční sympozia a kongresy více než 30 lékařů.

Finanční podpora nadále směřuje k technologické inovaci Kliniky kardiologie, kdy díky Vaším darům , můžeme nakoupit nové zdravotnické technologie a další potřebné vybavení pro KK IKEM, díky nimž se Klinika drží na špičkové úrovni.

Děkujeme že pomáháte!

#SrdceProSrdce

Napsali o nás na Novinky.cz: https://bit.ly/37gmlBG

Jsme nesmírně rádi, že Vám můžeme sdělit doslova sladkou novinku! Navázali jsme spolupráci s rodinnou firmou Radešínek – výrobce medového pečiva. Tato milá a sympatická společnost sídli v Počepicích u Sedlčan a výrobě medových perníčků se věnuje více než 30 let. Moc si vážíme jejich nápadu a navázání spolupráce, která spočívá v koupi jejich medového pečiva. Z každého zakoupeného výrobku skrze e-shop www.srdcezperniku.cz , poputuje 10%  z jeho ceny Nadačnímu fondu Srdce, který tak bude moci podpořit rozvoj oboru kardiologie či nákup nové technologie na Klinice kardiologie v IKEM. 
Podpořte tak  prodej v této nelehké době a zároveň přispějete na dobrou věc, kdy perníkové srdce může zachránit srdce lidské. 
Veškeré podrobnosti k této akci naleznete na webu: www.srdcezperniku.cz
Touto dobročinnou koupí se můžete pochlubit na Instragram síti a to pod hashtagem #SrdceProSrdce

Nový pupilometr pro OAK IKEM

Nadační fond Srdce dále v letošním roce zakoupil pupilometr pro oddělení akutní kardiologie. Vyšetření zornicového reflex je považováno za základní neurologické vyšetření. Klinické studie prokázaly přímou závislost mezi změnou kvality zornicového reflexu a zvýšeným nitrolebním tlakem. Studie dále prokázaly schopnost pupilometrie časně odhalit i malé změny nitrolebního tlaku.
Použití infračerveného automatického pupilometru NPi®-200 poskytuje přesná a spolehlivá data použitelná pro hodnocení neurologického deficitu pacienta a sledování jeho vývoje v průběhu léčby.

Nové bronchoskopy pro KK IKEM

Nadační Fond Srdce v letošním roce zakoupil sadu bronchoskopů spolu s monitorem, od firmy Cheirón. Bronchoskop Ambu aScope 4 je konstruován speciálně pro bronchoskopii a je ideálním řešením pro širokou škálu procedur. Bronchoskopy aScope 4 Broncho poskytují jasnou viditelnost blízkých i distálních bronchiálních segmentů. Jasné, ostré snímky a přizpůsobivé ovládání světla usnadňuje identifikaci anatomie plic a navádění v bronchiálním stromu. V kombinaci s barevným znázorněním na monitoru Ambu® aView odrážejícím barvy plicní tkáně, nabízí aScope 4 Broncho vysokou kvalitu zobrazení při bronchoskopických procedurách.

Aktivní účast Italského stážísty na mezinárodním kongresu, kde zveřejnil v posterové sekci výsledky svého výzkumu, který byl prováděn po dobu stáže na Klinice Kardiologie IKEM.

ESC Heart Falilure kongres ATHENS 2019

Aktivní účast lékařek Kliniky Kardiologie IKEM na mezinárodním kongresu Evropské Kardiologické společnosti, zabývající se srdečním selháním, v Aténách.

Mezinárodní kongres APHRS 2018 na Taiwanu.

Lékařka KK IKEM se v roce 2018 aktivně zúčastnila mezinárodního kongresu Asia Pacific Heart Rhytm Society na Taiwanu, za podpory Nadačního fondu Srcdce.