ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY
NF SRDCE

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
předseda Správní rady NF Srdce
doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc. FESC
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
Bc. Dominka Chadrabová

Kdo jsme?

Po více než 20 letech existence Nadačního fondu Moderní léčba arytmií dochází ke změně nejen ve vedení fondu, ale také ke změně názvu a k celkovému rebrandingu. Činnost a účel fondu budou mít širší význam a budou zaměřeny na podporu rozvoje celého oboru kardiologie a zavádění nových technologií na Klinice kardiologie IKEM, která je centrem excelence v České republice.

 

Hlavním cílem Nadačního fondu Srdce je podpora  rozvoje progresivních trendů v oblasti diagnostiky
a léčby poruch srdečního rytmu.

 

Úsilí správní rady Nadačního fondu bylo a nadále je cíleno na konkrétní podporu rozvoje nových medicínských technologií v rámci Kliniky kardiologie IKEM, která je v oblasti arytmologie vedoucím centrem v České republice.

 

Nadační fond rovněž opakovaně financoval studijní pobyty mladých lékařů na špičkových arytmologických pracovištích v USA. Vysoce ceněný je přínos Nadačního fondu v rámci podpory již tradiční a mezinárodně velmi uznávané edukační akce „Prague Workshop on Catheter Ablation“, které se každoročně zúčastní zhruba 200 odborníků z oblasti intervenční arytmologie. Většina těchto odborníků (2/3) přijíždí ze zahraničí, především ze zemí východní, střední a severní Evropy. Tato akce je poměrně unikátní
i v mezinárodním měřítku a napomáhá rozvoji nových technologií v oblasti katetrizační léčby poruch srdečního rytmu.

 

Nadační fond podporuje i jednorázová sympozia a jiné edukační akce, pořádané pro lékaře – arytmology, střední zdravotní personál a techniky z České republiky a ze Slovenska. Stejně tak Nadační fond podporuje i další akce mezinárodního významu (např. mezinárodní sympozium o implantabilních kardioverterech-defibrilátorech).

 

V roce 2007 se Nadační fond stal partnerem projektu „Pro tvé srdce a srdce těch druhých“, zaměřeného na propagaci zdravé výživy v rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění.

 

Nadační fond Srdce je členem Asociace nadačních fondů a ve své činnosti se plně řídí zákonnými normami, upravujícími činnost nadací a nadačních fondů. Jeho hospodaření je každoročně podrobeno podrobnému auditu
a jeho výsledky jsou zveřejňovány ve výročních zprávách.

1545221664image1.png
insta5.jpg
insta2.jpg

Vzdělávání lékařů

Nadační fond pravidelně vysílá na zahraniční stáže a sympozia zhruba 20 lékařů Kliniky kardiologie ročně.

Podporuje tak i edukační akce, pořádané pro lékaře – arytmology, střední zdravotní personál
a techniky z České republiky a ze Slovenska. Stejně tak Nadační fond podporuje i další akce mezinárodního významu (např. mezinárodní sympozium o implantabilních kardioverterech-defibrilátorech).

Ablační Workshop

Vysoce ceněný je přínos Nadačního fondu v rámci podpory již tradiční a mezinárodně velmi uznávané edukační akce „Prague Workshop on Catheter Ablation“, které se každoročně zúčastní zhruba 200 odborníků z oblasti intervenční arytmologie. Většina těchto odborníků (2/3) přijíždí ze zahraničí, především ze zemí východní, střední a severní Evropy. Tato akce je poměrně unikátní i v mezinárodním měřítku
a napomáhá rozvoji nových technologií v oblasti katetrizační léčby poruch srdečního rytmu.

Nové technologie

Činnost a účel fondu budou mít širší význam
a budou zaměřeny na podporu rozvoje celého oboru kardiologie a zavádění nových technologií na Klinice kardiologie IKEM, která je centrem excelence v České republice.

 

Hlavním cílem Nadačního fondu Srdce je podpora  rozvoje progresivních trendů v oblasti diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu.

Naše podpora 

©2020 by nfsrdce. Proudly created with Wix.com