152426339_3775126022579665_8103314944809

Informace o projektu

 

Vážení kolegové studenti,

 

rozhodli jsme se pro vás uspořádat 4. Den otevřených dveří, jehož cílem je přiblížit vám v koncentrované formě hlavní obory současné kardiologie a motivovat vás k výběru tohoto oboru. Klinika kardiologie IKEM je pracovištěm, které se zabývá veškerými podobory kardiologie, včetně transplantací srdce.

V této době se bohužel nemůžeme potkat přímo v IKEM, ale i tak bude natočený přednáškový den koncipován tak, aby vám několik přednášek přineslo přehled možností současné akutní kardiologie, intervenční kardiologie, arytmologie, zobrazovacích metod a nastínilo problematiku léčby chronického srdečního selhání. Také vám ukážeme výkony ze sálů intervenční kardiologie a arytmologie. 

Pevně věříme, že vás Den otevřených dveří i v této formě zaujme a přispěje k tomu, že si někteří z vás zvolí kardiologii za svůj budoucí obor. Těšíme se na vaši účast!

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, přednosta Kliniky kardiologie IKEM

 

 

Data konání            Natočeno v IKEM            Vstupné          Administrace a dotazy               

Místo konání           Od 18.3.2021                   Zdarma          Dana Synková; registrace@tcb.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského práva ČLK č.16 a je ohodnocena 3 kredity.

Odborný program

 

12:00 – 12:15         Současná kardiologie prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

12:15 – 12:30         Systém výchovy lékařů na KK IKEM MUDr. Michal Pazderník, Ph.D., FESC

12:30 – 12:45        Katetrizační ablace v léčbě srdečních arytmií doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

12:45 – 13:00        Koronární a mimokoronární intervence MUDr. Michal Želízko, CSc.

13:00 – 14:00        Předtočené záznamy z pracovišť KK IKEM

14:00 – 14:15         Akutní kardiologie – široké spektrum stavů MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC

14:15 – 14:30         Možnosti léčby pokročilého srdečního selhání doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

14:30 – 14:45        Echokardiografie – základní vyšetřovací metoda v kardiologii MUDr. Martin Kotrč

14:45 – 15:00        Další zobrazovací metody v kardiologii MUDr. Theodor Adla

15:00                    Zakončení prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

VEŠKERÉ INFORMACE NAJDETE NA https://kardioakademie.cz/den-otevrenych-dveri-2021/

©2020 by nfsrdce. Proudly created with Wix.com