icu3
iicu2
icu
BTY_7704
 

O nadačním fondu

Po více než 20 letech existence Nadačního fondu Moderní léčba arytmií dochází ke změně nejen ve vedení fondu, ale také ke změně názvu a k celkovému rebrandingu. Činnost a účel fondu budou mít širší význam a budou zaměřeny na podporu rozvoje celého oboru kardiologie a zavádění nových technologií na Klinice kardiologie IKEM, která je centrem excelence v České republice.

Hlavním cílem Nadačního fondu Srdce je podpora  rozvoje progresivních trendů v oblasti diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu.

 

Úsilí správní rady Nadačního fondu bylo a nadále je cíleno na konkrétní podporu rozvoje nových medicínských technologií v rámci Kliniky kardiologie IKEM, která je v oblasti arytmologie vedoucím centrem v České republice.

Nadační fond rovněž opakovaně financoval studijní pobyty mladých lékařů na špičkových arytmologických pracovištích v USA. Vysoce ceněný je přínos Nadačního fondu v rámci podpory již tradiční a mezinárodně velmi uznávané edukační akce „Prague Workshop on Catheter Ablation“, které se každoročně zúčastní zhruba 200 odborníků z oblasti intervenční arytmologie. Většina těchto odborníků (2/3) přijíždí ze zahraničí, především ze zemí východní, střední a severní Evropy. Tato akce je poměrně unikátní i v mezinárodním měřítku a napomáhá rozvoji nových technologií v oblasti katetrizační léčby poruch srdečního rytmu.

Nadační fond podporuje i jednorázová sympozia a jiné edukační akce, pořádané pro lékaře – arytmology, střední zdravotní personál a techniky z České republiky a ze Slovenska. Stejně tak Nadační fond podporuje i další akce mezinárodního významu (např. mezinárodní sympozium o implantabilních kardioverterech-defibrilátorech).

V roce 2007 se Nadační fond stal partnerem projektu „Pro tvé srdce a srdce těch druhých“, zaměřeného na propagaci zdravé výživy v rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Nadační fond Srdce je členem Asociace nadačních fondů a ve své činnosti se plně řídí zákonnými normami, upravujícími činnost nadací a nadačních fondů. Jeho hospodaření je každoročně podrobeno podrobnému auditu a jeho výsledky jsou zveřejňovány ve výročních zprávách.

Status Nadačního fondu Moderní léčba arytmií

Nadační fond byl evidován od 1. 11. 1995 pod č. 256/95-N jako nadace “ Moderní léčba arytmií “ u Obvodního úřadu v Praze. Změna názvu na Nadační fond Srdce byla zapsána 28. 6. 2018

Poslání a cíl nadačního fondu:

 

Posláním a cílem nadačního fondu je:

 1. Podpora různých forem vzdělávání v oboru kardiologie pro všechny kategorie zdravotnických pracovníků lékařů, techniků a sester - účasti na seminářích, kongresech v ČR i v zahraničí, stáží na zahraničních pracovištích atd.

 2. Podpora výzkumných projektů v oblasti kardiologie.

 3. Podpora publikační činnosti pracovníků KK IKEM.

 4. Podíl na organizaci kardiologických registrů.

 5. Nákup zdravotnických technologií a dalšího potřebného vybavení pro KK IKEM, případně další spolupracující subjekty.

K dosažení uvedeného cíle bude nadační fond soustřeďovat finanční prostředky na svém účtu a vyrovnávat pohledávky podle konkrétního případu - proplacení faktur, proplacení registračních poplatků, nákladů na ubytování a cestovného, poskytnutí stipendia nebo daru.

Instagram NF Srdce

 

Činnost fondu

Zveme Vás na další z modulů Kardioakademie IKEM, který proběhne  13.6.2020 na téma Zobrazovací metody pro běžnou praxi se zaměřením na echokardiografii.

Během přednášek budou probrány následující témata:

Artefakty v echokardiografii – mylné echo nálezy

Ing. Jakub Štoček

Funkce komor – správné (tradiční) hodnocení funkce

MUDr. Petr Lupínek, CSc.

Funkce komor – deformační (perspektivní?) zobrazování

MUDr. Martin Kotrč

Hemodynamika – diastolická funkce v dnešní době

MUDr. Petr Lupínek, CSc.

Hemodynamika – plicní hypertenze

MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Levostranné chlopně – aortální regurgitace, hodnocení a indikace k intervenci

MUDr. Věra Pečenková

Levostranné chlopně – mitrální regurgitace, hodnocení a indikace k intervenci

MUDr. Martin Bláha

Levostranné chlopně – dysfunkce protéz – jak je poznat?

MUDr. Martin Kotrč

Zátěžové vyšetření – proč ho indikovat častěji?

MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Více informací na webu Kardioakademie nebo na FB události.

#SrdceProSrdce

Nadační fond Srdce nově navázal spolupráci s Navázali jsme spolupráci s rodinnou firmou Radešínek – výrobce medového pečiva.

Zakoupením medového srdce tak přispějete na dobrou věc, kdy kdy perníkové srdce může zachránit srdce lidské. 

Více  o této spolupráci a o tom, jak přispět v nové rubrice Vaše pomoc.

Napsali o nás Novinky.cz: https://bit.ly/37gmlBG

Nové bronchoskopy pro KK IKEM

Více v nové rubrice Vaše pomoc.

Nový pupilometr pro OAK IKEM

Více v nové rubrice Vaše pomoc.

ČEŠTÍ KARDIOLOGOVÉ JSOU SVĚTOVOU ŠPIČKOU V OBORU

Čeští kardiologové opět dokázali, že ve  svém oboru patří ke světové špičce. Odborníci z Institutu klinické a  experimentální medicíny a Nemocnice Na Homolce to v těchto dnech potvrdili  na pražském ablačním workshopu, kam se sjely stovky kardiologů z celého  světa. Třídenní  prestižní přehlídka nabídla nejen sérii zajímavých studií a přednášek, ale také  nové technologie, nástroje a nové způsoby katetrizační léčby srdečních arytmií  – poruch rytmu srdce. Ablační workshop představuje největší koncentraci živých přenosů  katetrizačních ablací na světě.

Pražský workshop o katetrizačních ablacích je ojedinělým setkáním odborníků z celého světa. Klinika kardiologie IKEM Pražský workshop pořádá již od roku 1998. Poslední dekádu jej organizuje ve spolupráci s Kardiologickým oddělením Nemocnice Na Homolce pod vedením prof. MUDr. Petra Neužila, CSc., FESC. 

 

Tisková zpráva k Ablačnímu workshopu k nalezení ZDE.   

22 Workshop o katetrizačních ablacích 

Ablační workshop se pomalu blíží. Registrace je již otevřena na webových stránkách Ablačního workshopu.

Aktuální informace a podporu ze strany Nadačního fondu Srdce více rozvádíme na záložce Ablační workshop.

Organizátoři workshopu se rozhodli jako podporu účasti na workshopu nabídnout pro vybrané účastníky vzdělávací granty. Pro zažádání o vzdělávací grant je nutné vyplnit registrační formulář

Po schválení žádosti obdrží účastník v rámci grantu registrační poplatek, a po doložení a vyúčtování nákladů proplacení vynaložených prostředků na cestování a ubytování až do výše 800 EUR.

Kardioakademie IKEM

Projekt postgraduálního vzdělávání v oblasti kardiologie.

 

Projekt Kardioakademie sestává z jednotlivých modulů, které jsou zaměřené na hlavní podobory kardiologie. Tyto moduly jsou navrženy tak, aby přinesly maximum prakticky použitelných informací spolu s případovými kazuistikami a možností testování znalostí pomocí hlasovacího zařízení.

Více informací a registrace na jednotlivé moduly na webu Kardioakademie.

 Roadshow IKEM 2019

26.2. startuje již tradiční IKEM roadshow, tentokrát se široce zaměřeným tématem: Můj pacient má...

Přednášky budou zaměřeny na synkopální stavy, elektrickou bouři a srdeční selhávání.

 

Více informací o této a následujících zastávkách roadshow, podrobný program a registrace  na WEBU.

 

20. workshop o katetrizačních ablacích (2017)

 

Ve dnech 2. – 4. dubna se jako každoročně uskutečnil v Praze již 20. ročník workshopu věnovaného katetrizačním ablacím. Workshop se konal v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a jako v minulém roce se představili odborníci z celého světa. Kromě přednášek nechyběly také živé přenosy z provádění katetrizační ablací. Detailní program  naleznete na stránkách workshopu.

Zpráva o workshopu 2017

Brožura z workshopu

Výroční zpráva 2017

vz2017.JPG
19. workshop o katetrizačních ablacích (2016)

 

Ve dnech 17. – 19. dubna se jako každoročně uskutečnil v Praze již 19. ročník workshopu věnovaného katetrizačním ablacím. Workshop se bude konat v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a jako v minulém roce se představí odborníci z celého světa. Kromě přednášek nebudou chybět také živé přenosy z provádění katetrizační ablací. Detailní program a online registraci naleznete na stránkách workshopu.

PF 2016 - jsme tu již 20 let!

A s vaší přízní budeme i nadále. Krásné svátky vánoční a pohodový nový rok.

Zveme Vás na další z modulů Kardioakademie, tentokrát na téma Kardiologie v každodenní klinické praxi.

Více informací na Facebookové události, nebo na WEBU kardioakademie.

Kdo jsme

Členy Správní rady Nadačního fondu jsou:

Předseda správní rady:

 • Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. FESC

Členové správní rady:

 • Doc. MUDr. Petr Peichl

 • Ing. Petr Hutla

 • JUDr. Jan Hubáček

 • Doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC

 • Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský​

Členy Dozorčí rady Nadačního fondu jsou:

 • JUDr. Mgr. Barbora Půžová

 • Kateřina Jůnová

 • Mgr. Lenka Švančarová

 
 

Kde pomáháme

Jsme členem
Partneři
Vzdělávání
 

Kontaktujte nás

Jak mohu přispět?

č. účtu: 271212267/0800

č. účtu: 271212267/0300

Darovací smlouva

Adresa

Klinika kardiologie IKEM

Nadační fond Srdce
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Česká republika

tel. +420 236 055 006

fax +420 261 362 985

Email: 

nfsrdce@gmail.com 

dominika.chadrabova@ikem.cz

IČ: 63830311