top of page
DSC02553.jpg

NADAČNÍ FOND SRDCE

Domů: Welcome

NADAČNÍ FOND SRDCE

NADAČNÍ FOND SRDCE

Nadační fond rovněž opakovaně financoval studijní pobyty mladých lékařů na špičkových arytmologických pracovištích v USA. Vysoce ceněný je přínos Nadačního fondu v rámci podpory již tradiční a mezinárodně velmi uznávané edukační akce „Prague Workshop on Catheter Ablation“,
které se každoročně zúčastní zhruba 200 odborníků z oblasti intervenční arytmologie. Většina těchto odborníků (2/3) přijíždí ze zahraničí, především ze zemí východní, střední a severní Evropy. Tato akce je poměrně unikátní i v mezinárodním měřítku a napomáhá rozvoji nových technologií v oblasti katetrizační léčby poruch srdečního rytmu.

 

Nadační fond podporuje i jednorázová sympozia a jiné edukační akce, pořádané pro lékaře – arytmology, střední zdravotní personál a techniky z České republiky a ze Slovenska. Stejně tak Nadační fond podporuje
i další akce mezinárodního významu (např. mezinárodní sympozium
o implantabilních kardioverterech-defibrilátorech).

V roce 2007 se Nadační fond stal partnerem projektu „Pro tvé srdce
a srdce těch druhých“, zaměřeného na propagaci zdravé výživy v rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění.

 

Nadační fond Srdce je členem Asociace nadačních fondů a ve své činnosti se plně řídí zákonnými normami, upravujícími činnost nadací
a nadačních fondů. Jeho hospodaření je každoročně podrobeno podrobnému auditu a jeho výsledky jsou zveřejňovány ve výročních zprávách.

7kjB5Qi.jpeg

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

Kontakt

Nadační fond Srdce
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Česká republika

+420 236 055 006

Děkujeme za odeslání!

bottom of page